COV NKAUJ CAV TXOG LEEJ NTUJ PLIG

1. Los Leej Ntuj Plig

1) Los Leej Ntuj Plig los coj tas kuv lub neej,
qhia txoj kev sis nyiam sis hlub,
pub kuv koj tug, lees pab kuv ntseeg koj.
Leej Ntuj Plig.
2) Leej Ntuj Plig kev thoob tsib ci nyob hauv kuv,
pab kuv xav tom ntej tom qab,
kav kuv lo lus, coj kuv hais lus tseeb.
Leej Ntuj Plig.
3) Leej Ntuj Plig coj kuv paub Ntuj qhov ci ntsa,
qhib kuv qhov muag pom koj hlub.
Luag thiaj tau ntseeg, tau Ntuj qhov ci ntsa.
Leej Ntuj Plig.

2. Thov koj Leej Ntuj Plig

1) Peb hu txog Leej Ntuj Plig, koj los mas. Los xyuas peb, koj haiv neeg nyob ntawm no,
nrog peb nyob nruab nrab peb ib sim neej, peb thiaj li yuav thoob xeeb nyob ua ke.
 (Txais) Peb thov koj, peb thov koj, Leej Ntuj Plig.  Peb thov koj, peb thov koj, Leej Ntuj Plig.
2) Peb hu txog Leej Ntuj Plig, koj los mas. Koj yog peb cov tib neeg qhov pom kev,
tso tswv yim, kev kaj lug rau sawv daws, peb thiaj li yuav txawj ua cov hauj lwm. (Txais)
3) Peb hu txog Leej Ntuj Plig, koj los mas. Koj yog peb tus Tswv Ntuj uas siab zoo,
thov koj tso txoj kev nyiam puv ntiaj teb, tsoom tib neeg yuav sib hlub raws li koj. (Txais)

3. Thov Leej Ntuj Plig qhib peb siab

Translate »
Scroll to Top