COV NKAUJ HWM LUB CIM YUG

1. Kuv yog cov mov muaj txoj sia

2. Lub Cim Yug kho neeg

1)  Muaj lub Cim Yug kho neeg tus plig, coj nej mus Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.
Peb muaj tus phem thaiv peb kev mus li, thov koj pab peb muaj zog muaj yeej.
2) Txhua leej txhua tus cav txog Tswv Ntuj, cav txog Tswv Ntuj peb leeg Huab Tais.
Peb thov Tswv Ntuj pab txiaj ntsim rau peb, thiaj muaj sia nyob mus tas ib txhim. Ua li.

3. Yes Xus hauv lub Cim Yug

1) Peb txhos caug khoov cev txaum yim, hawm peb Huab Tais Yes Xus.
Nws hlub peb, nws thiaj tuaj nyob, hauv ncuav mov lub Cim Yug.
(Txais) Yes Xus hauv lub Cim Yug muab koj txoj sia rau peb yuad.
Peb khoov cev pe, koj pab peb nyob kaj siab lug.
2)  Peb tso siab rau koj lo lus, “Tus twg txais kuv lub cev
nws yuav tau kev nplij tus plig.” Koj pab peb ntseeg mus li. (Txais)
Translate »
Scroll to Top