COV NKAUJ LUB CAIJ PLAUB CAUG

3. KUV TAU UA TXHAUM

1) Thaum noj qab nyob zoo,          kuv nyob tshav ntuj nrig,
tsis muaj kev ntxhov siab,          kuv tsis nco qab Tswv Ntuj.
2) Thaum kuv muaj mob nkeeg,    kuv ntsib kev tsaus ntuj,
Kuv vam txog Ntuj kev hlub,      kuv hu Tswv Ntuj los pab.
(Txais) Kuv lub siab txhaum  ntxeev siab tsis npuab ze koj.
 Txhua hnub kuv ua yuam kev  tsis ua raws koj siab nyiam.
3) Hnub no kuv hloov siab          yuav nco ntsoov Tswv Ntuj,
Kuv yuav raws Yes Xus          txhua hnub txhua hmo mus li.

4. KUV VAM TXOG NTUJ

Lub suab hu.
1) Kuv thov vam txog Ntuj yog tus uas nyob siab tshaj. Kuv siab tshee nuj na Huab Tais Ntuj tuaj pab kuv.
Kev txhaum ua rau kuv tau nrug deb ntawm Tswv Ntuj. Tswv Ntuj tus loj tshaj yog tus tuaj pab cawm kuv.
(Txais): Kuv vam txog Ntuj, kuv vam txog Ntuj. Ntuj thaiv kuv zoo tshaj cuag txiag zeb tiv thaiv kuv.
2) Txawm noj qab nyob zoo, los kuv raug kev nyuaj siab. Thaum dab phem tuaj ntxias kom kuv tso Tswv Ntuj cia.
Thaum raug kev txom nyem kuv vam txog Ntuj pab kuv, kuv thiaj tuaj nyob ntawm Tswv Ntuj lub xub ntiag. (Txais)

6. NTOO CUAM CAWM PEB

(Txais) Ntoo Cuam yog peb txoj kev vam, cawm tas peb sawv daws cov txhaum.
1) Peb tau ua txhaum dab tsi, yuav tig los hloov siab, coj lub neej tshiab, qheb siab hlub sawv daws. (Txais)
2) Huab Tais Yes Xus kev hlub nyob puv lub ntiaj teb. Cov pluag, txom nyem tau kev nplij siab. (Txais)
3) Yes Xus nyob saum Ntoo Cuam, yuav tuag tseem hais tias Txiv thov koj zam lub txim rau sawv daws. (Txais)

8. SAUM LUB ROOB NKOS NKOS TAS

1) Kuv mus txog saum lub roob Nkos Nkos Tas kuv tsa muag mus ntsia toj roob hauv pes.
Kuv xav tias lub neej txhaum no tsis muaj nqis, kuv ntsib kev cawm ntawm Nkos Nkos Tas.
2) Kuv hnov ib lub suab saum Nkos Nkos Tas, kuv Leej Txiv khuv leej tas txhia haiv neeg.
Kuv tsim dheev, kuv kua muag cia li nrog los. Kuv thiaj tso siab vim Nkos Nkos Tas.
3) Kuv tsa muag ntsia Yes Xus dai saum Ntoo Cuam, kuv pom nws ntshav ntws los ntxaum lub roob,
kuv thov nws ntxuav kuv ntawm kuv lub txim txhaum. Kuv tu siab vim roob Nkos Nkos Tas.
4) Kuv pom niam Mab Liab ntawm Nkos Nkos Tas, nws nrog Zam sawv nyob hauv qab Ntoo Cuam.
Yes Xus tias tus ntawd yog nej sawv daws niam. Kuv ntsib kev hlub ntawm Nkos Nkos Tas.

9. THOV TXIM NTAWM TSWV NTUJ

1) Kuv tau ua txhaum rau koj lawm mog, Huab Tais Tswv Ntuj kuv tu siab kawg.
Kuv cov txhaum nyob ntawm koj xub ntiag, thov koj pab ntsia, koj cia muab daws.
Kuv tau ua tsis ncaj rau koj ntxiv, thov koj ntxuav kuv qhov uas tsis ncaj.
Kuv ua txhaum lawm, koj yaug kuv txhaum, kuv lub siab thiaj li yuav rov kaj.
2) Huab Tais Tswv Ntuj thov koj txhob ntiab, kuv  mus deb ntawm koj lub xub ntiag.
Koj xeem tsim ib lub siab huv si coj los hloov kuv lub me qub siab.
Koj tsis txhob thau koj lub Tswv Yim Ntshiab mus deb ntawm kuv lub siab ntsws.
Koj xeem ua ib lub tswv yim tawv los cog rau hauv kuv lub siab ntsws.
3) Koj lub siab zoo, koj cawm kuv mas, kuv yuav rov paub txoj kev lom zem.
Kuv lub ncauj yuav cav txog koj npe rau txhua haiv neeg nyob hauv ntiaj teb.
Kuv yuav rov qhia koj txoj kev zam rau cov neeg txhaum cov neeg yuam kev
kom lawv yuav rov qab los cuag koj, cav txog koj lub npe tas ib sim.

10. YES XUS SAUM NTOO CUAM

1) Yes Xus Leej Pleev raug ntsia saum Ntoo Cuam los daws cov txim.
Kuv ua txhaum ntau yam tsis zoo, Kuv tu siab cov txhaum.
(Txais) Yes Xus raug ntsia saum Ntoo Cuam, nws tuag ua Yaj Txi Ntuj
cawm peb sawv daws hauv kev txhaum, rov los nyob hauv Tswv Ntuj.
2) Yes Xus Pleev cov ntshav ntws los, raug tsim txom vim peb.
Lub kauj pos saum nws taub hau coj mus cuag Ceeb Tsheej. (Txais)
Translate »
Scroll to Top