COV NKAUJ YAJ TXI TSWV NTUJ

1. KEV HLUB TWG TSIS NPAUM YES XUS

Lub suab hu nkauj.
Tsis muaj lwm txoj kev nyiam loj cuag li Yes Xus, nws yeem muab txoj sia uas tsim nqe pub rau peb.
Yes Xus yog Tswv Ntuj leej tub ntshiab nyob saum ntuj. Nws tuag kom tau cawm peb cov neeg lub txim txhaum.
Auj! Yes Xus Pleev (auj! Yes Xus Pleev) yaj txi Tswv Ntuj (yaj txi Tswv Ntuj)
tus txawj hlub neeg, koj khuv leej peb yuad. Auj! Yes Xus Pleev (auj! Yes Xus Pleev)
yaj txi Tswv Ntuj (yaj txi Tswv Ntuj) tus txawj hlub neeg, pub peb nyob thaj yeeb.

2. TSWV NTUJ KEV HLUB

Tswv Ntuj kev hlub loj tiag, muab txoj sia txhiv neeg rov qab.
Muab lub cev daim nqaij thiab ntshav cev saum Thaj kom tau cawm peb.
Thov koj khuv leej peb mas, coj peb hla dim kev tuag,
los npuab nyob ze Tswv Ntuj, kaj siab lug hauv Huab Tais.

3. TUS CAWM SEEJ

Lub suab hu nkauj.
Tus cawm seej yog tuaj ntawm Ntuj, peb thov koj hlub uas koj yog tus muaj yeej.
Koj yog tus zam txim txhaum txheej mus dhau txheej.
Koj nto koob meej nrog Leej Txiv mus li.

4. YAJ TXI TSWV NTUJ

Yaj Txi Tswv Ntuj, yaj ris qab ntiaj teb tib neeg cov txhaum, thov khuv leej peb yuad.
Yaj Txi Tswv Ntuj, yaj tuag kom peb qab ntuj neeg ciaj sia, tuaj yug peb txoj sia.
Yaj Txi Tswv Ntuj, yaj ua koj lub cev yog zoo tshuaj, ua peb siab kaj lug.

5. YES XUS, PEB TUS YAJ

Yes Xus, Yaj Txi Tswv Ntuj kev hlub them peb cov txhaum.
Yes Xus, Tswv Ntuj Leej Yaj los tsa peb dim kev tuag.
Cov ntshav ntxuav peb kom huv lub cev yug peb muaj sia.
Ntoo Cuam coj peb mus txog Leej Txiv Tswv Ntuj Ceeb Tsheej.
Yes Xus kev tuag cawm peb txhiv peb hauv cov txim txhaum.

6. YES XUS, YAJ TXI TSWV NTUJ

Yes Xus Pleev, Yaj Txi Tswv Ntuj tuaj cawm peb ntiaj teb neeg txhaum,
coj sawv daws dim hauv kev tuag. Leej Pleev raug ntsia tuag saum tus Ntoo Cuam
kom peb sawv daws tau kev cawm. Ntuj Leej Tub, Tswv Ntuj Leej Tub
muab txoj sia txi rau Ntuj, coj sawv daws mus cuag Tswv Ntuj Ceeb Tsheej.
Translate »
Scroll to Top