QHIA KEV NTSEEG ROOJ XIB HWB VIB NAIS

1. Tswv Ntuj tsim peb los ua dab tsi?

2. Tswv Ntuj yog leej twg?

3. Vim li cas peb tsis pom Tswv Ntuj?

4. Vim li cas ntiaj teb neeg thiaj li ua txhaum?

5. Tswv Ntuj puas tso neeg pov tseg?

6. Tswv Ntuj cog lus li cas rau neeg?

7. Vim li cas neeg hais ntau xeem lus?

8. Tswv Ntuj puas xav kom peb nyob kaj siab lug?

9. Yus ntseeg Ntuj puas txaus?

10. Tswv Ntuj xav kom peb tig los nyiam Tswv Ntuj.

11. Huab Tais Ntuj tuaj nrog peb nyob.

12. Huab Tais, thov koj qhib kuv qhov muag.

13. Kuv leg kuv txiv tej hauj lwm yog dab tsi?

14. Tus xav nrog Huab Tais Yes Xus, nws yuav ua dab tsi?

15. Huab Tais Yes Xus pib lub neej tshiab nws tau pib zoo li cas?

16. Huab Tais Yes Xus hlub peb li cas?

17. Kev ncaj tau yeej zoo li cas?

18. Huab Tais Yes Xus puas yog Tswv Ntuj?

19. Leej Ntuj Plig nqes los.

20. Peb nrog Huab Tais Yes Xus tshaj Ntuj Lus.

21. Tsoom zoo yog dab tsi?

22. Huab Tais Yes Xus pab peb nyob qhov twg?

23. Lub Cim Ntxuav yog dab tsi?

24. Lub Cim Txhab zog yog dab tsi?

25. Lub Cim Yug yog dab tsi?

26. Thaj Txi Ntuj yog dab tsi?

27. Lub Cim Pleev yog dab tsi?

28. Lub Cim Tiag Tes yog dab tsi?

29. Lub Cim Cog Lus yog dab tsi?

30. Xya lub Cim Ntshiab muaj nqes npaum li cas?

31. Kev txhaum ua kom peb tiv kev ncaj.

32. Kev qhia tshiab.

33. Kev sib cuag ntawm tus neeg ntshiab.

34. Peb yuav nrog Tswv Ntuj nyob mus li.

35. Tsev neeg ntseeg.

36. Cov neeg yuav ua dab tsi?

37. Dab phem ntxub Tswv Ntuj haiv neeg.

38. Niam Mab Liab yog peb niam.

39. Txog hnub kawg Huab Tais Yes Xus yuav rov los.

Translate »
Scroll to Top