QHIB LUB TXOOS

1. CAV TXOG HUAB TAIS SAUM NTUJ CEEB TSHEEJ

1) Ntuj cov Tshiab saum Ceeb Tsheej los seev suab lub suab nrov,
hu nkauj txog Huab Tais Ntuj tus khuv leej.
Cov suab nrov saum ntuj los thoob ntiaj teb,
neeg yaj ceeb thiaj txais hu rau Tswv Ntuj.
(Txais) Peb cav txog, peb cav txog, peb cav txog Huab Tais saum Ntuj Ceeb Tsheej.
Kev xyiv fab kev zoo siab nyob hauv peb.
2) Caw peb los tsa suab hu nkauj ua ke rau Tswv Ntuj, kom nrov thoob qab ntuj rau tib neeg hnov,
kom muaj kev xyiv fab nyob puv lub siab, kom paub txog tus Huab Tais tsim peb los. (Txais)
3) Huab Tais Ntuj tus ntshiab huv muaj hwj chim nyob mus li, peb thov koj lub txiaj ntsim nyob hauv peb.
     Kev  zoo  siab  kev  hom  khaj tsis deb peb,      kom kev txhaum raug koj daws ntawm peb mus. (Txais)  

2. CAV TXOG TSWV NTUJ LUB KOOB MEEJ

(Txais) Peb cav txog Ntuj lub koob meej. Nws pub qhov pom kev tuaj kaj peb.
Nws pub ntau yam txiaj ntsim paj tshab rau cov neeg taug nws txoj kev.
1) Peb yog Tswv Ntuj cov tub cov ntxhais. Nws tsim tej toj roob hauv pes.
Peb cav txog nws cov hauj lwm zoo uas nws ua nyob hauv peb. (Txais)
2) Ntuj kev thoob tsib ua peb ntshiab tuaj li cov kub sim hauv hluav taws.
Txawm kev phem muaj zog npaum li cas Tswv Ntuj yuav nyob ntawd cawm. (Txais)
3) Peb tus Tswv Ntuj niaj hnub tos nrhw yuav cawm peb txhua lub sij hawm.
Nws npaj rawv yuav mus nrhiav tus ploj, nws pub rau cov nrhiav nws.
4) Lub ntiaj teb av qhuav qhawv, Tswv Ntuj tso dej los ywg kom av phom.
Dej phwj yaws hauv tej kwj liag txaus sawv daws haus yug txoj sia.

3. CAV TXOG TSWV NTUJ

Lub suab hu nkauj.
(Txais) Peb los nquas suab cav txog Tswv Ntuj.
Peb los ua ke mus hawm Huab Tais.
Nws yog tas peb tsoom Hmoob txoj sia.   
Nws yog peb qhov chaw vam chaw so.
 1) Peb thov ua tsaug Tswv Ntuj siab zoo. Peb thov ua tsaug cav txog ntuj moo.
Koj yog tus tswv kav tas ntiaj teb. Koj yog tus tswv kav tas ntawm peb. (Txais)
2) Tswv Ntuj yog tus uas muaj hwj chim. Tswv Ntuj yog tus uas muaj txiaj ntsim.
Tsim nyog peb yuav saib nws muaj nqis. Tsim nyog peb yuav los hawm los pe. (Txais)
3) Tswv Ntuj muaj kev hlub neeg mus li. Tswv Ntuj muaj kev hlub neeg ib txhim.
Nws tso Leej Tub los them txim txhaum. Nws tso Leej Tub los pab kom dhau. (Txais)
4) Muab txoj sia los daws neeg muaj txim. Muab txoj sia los pab neeg tau dim.
Nws pub lub cev ua Thaj Txi Ntuj. Nws pub lub cev ua lub Cim Yug. (Txais)

4. COV NTSEEG LOS TEEV NTUJ

Lub suab hu nkauj.

1) Los peb cov ntseeg los, sawv daws zoo siab.
Los koom siab koom suab hu nkauj ua ke.
Nrog cov Leej Ntshiab thiab nrog Ntuj tsoom Tshiab
los hu nkauj cav txog Tswv Ntuj.
2) Los koom siab koom ntsws los peb teev Ntuj. 
Mloog peb tus Huab Tais Yes Xus lo lus
uas yog qhia rau peb kom paub kev hlub
thiab coj mus ua raws li nws qhia.
 (Txais) Thov koj los Yes Xus Pleev, los nyob hauv peb nruab siab
thiab pub txoj kev sib hlub rau ntiaj teb.
Thov koj los, los yug peb tus ntsuj plig uas tshaib nqhis.
Muab koj lub cev thiab cov ntshav yug peb.

3) Peb yuav nrog Leej Ntuj Plig ua ib cuab.
Peb yuav muaj txoj sia nyob hauv Vaj Yes Xus
thiab vam txog kev hlub nyob hauv Tswv Ntuj.
Peb yuav muaj txoj sia mus li.

5. HAWM TXOG HUAB TAIS

1) Caw los hawm txog Huab Tais Leej Txiv, yog tus uas tsim lub ntuj lub teb.
Huab Tais muaj hwj xyeej, khuv leej mus li ntiaj teb tib neeg thov cav txog koj.
 2) Caw los hawm txog Huab Tais Leej Tub, yog tus tau yug los cawm ntiaj teb.
Peb los hawm txog nws nyob saum khaub lig ntoo, tus Tswv siab zoo uas pub txoj sia.
 (Txais) Peb los hawm txog Tswv Ntuj tas nrho lub siab,
thov koj nqes los nyob hauv peb Thaj Txi Ntuj.
Thov pub peb nyob thaj yeeb thiab mog,
peb thov hawm txog Huab Tais mus li.
 3) Caw los hawm txog Leej Ntuj Plig Ntshiab, yog tus nplij siab tsoom neeg sawv daws.
Huab Tais Peb Leeg tus muaj hwj chim, tas nrho ib sim peb thov hawm koj.

6. HNUB NO PEB MUAJ KEV ZOO SIAB

Lub suab hu nkauj.
1) Hnub no peb muaj kev zoo siab, rau qhov tias peb ua Thaj Txi Ntuj,
nco txog Yes Xus nws hliv roj ntsha, kom tau pab them peb ib tsoom neeg txhaum.
(Txais) Peb sawv daws tuaj hu nkauj cav txog Huab Tais Yes Xus,
nrog ib tsoom Leej Ntshiab ua Tswv Ntuj tsaug. Nws pub kev thaj yeeb tuaj nyob hauv nruab nrab peb.
Peb tuaj pe, tuaj ua Tswv Ntuj tsaug. As Le Lus, As Les Lus, As Les Lus, As Les Lus Yas
2) Hnub no peb tuaj hawm Tswv Ntuj, nrog tas yus nplooj siab thiab lub cev.
Koom nrog Leej Choj ua Thaj Txi Ntuj, kom tau cev yus rau Huab Tais Tswv Ntuj. (Txais)

7. HU NKAUJ CAV TXOG TSWV NTUJ

(Txais) Hu nkauj cav txog Tswv Ntuj         tus nto koob meej mus li,
  hwj chim tswv yim   Tswv Ntuj tib tug muaj sia nyob mus li.
1) Nyob sim ceeb no Tswv Ntuj tsim tas txhia yam thoob qab ntuj. Tswv Ntuj hais kom muaj qhov pom kev thiab qhov tsau ntuj tuaj. (Txais)
2) Niam nkauj hnub thiab txiv nraug hli ci nra rau txhua txoj sia, los hu nkauj cav txog Huab Tais Tswv Ntuj tus txawb nkawd saum ntuj. (Txais)
3) Lub ntuj ntsuab nyob hauv nruab teb nrog ntuj ntsuab nyob qaum ntuj, los hu nkauj cav txog Huab Tais Tswv Ntuj tus cais nkawd tawm. (Txais)
4) Daim av hiav txwv toj roob hauv pes nrog hav luaj suab puam, los hu nkauj cav txog Huab Tais Tswv Ntuj tus tsa lawv sawv. (Txais)
5) Ntiaj teb tib neeg me kab me noog tsiaj txhu ntses qab thu, los hu nkauj cav txog Huab Tais Tswv Ntuj tus pub txoj sia. (Txais)

8. HU NKAUJ RAU PEB LEEG HUAB TAIS

1) Peb cov ntseeg koom siab koom ntsws, los ua Thaj Txi Ntuj ua ke,
los cav txog peb Leej Txiv Tswv Ntuj siab zoo. Peb los txaum yim teev Tswv Ntuj,
nqua suab hu cav txog Huab Tais Leej Txiv thiab, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab.
(Txais)  Koom siab cav txog Huab Tais Leej Txiv, Leej Tub txhiv ntiaj teb neeg hauv kev phem,
Leej Ntuj Plig tswv yim coj peb kev. Cav txog Peb Leeg Huab Tais ua ke.
2) Peb los koom ua Thaj Txi Ntuj, pe hawm txog Huab Tais Leej Txiv.
Yes Xus Pleev, Leej Ntuj Plig tus nyob mus li. Nrog cov Tshiab, Tswv Ntuj tub txib,
cov Leej Ntshiab nyob saum Ceeb Tsheej sib koom siab los cav txog Peb Leeg Huab Tais. (Txais)
3) Peb sawv daws los nrog hu nkauj seev suab rau Peb Leeg Huab Tais
tus siab ntshiab thiab siab zoo mloog peb lus hais. Peb los txoos tsa suab ua zaj,
dhia hom khaj zoo siab xyiv fab muaj kev vam khom Leej Pleev nyob mus ib txhis. (Txais)

9. LOS PEB LOS

Lub suab hu nkauj.
1) Los peb los cav txog Tswv Ntuj. Qhib siab yuj yees txog Ntuj Ceeb Tsheej.
Nqua suab yeev hu nkauj luag li ntxhi los cav txog Tswv Ntuj.
2) Los peb los koom suab hu nkauj tsis hais laus los hluas hu kom txhij,
yuav cav txog qhuas txog peb Leej Txiv, Leej Tub, Leej Ntuj Plig.
3) Los peb los ua Tswv Ntuj tsaug tus nws tau tsim lub cev tus plig
tus tau tsim txoj sia puas tsav yam qhov chaw vam chaw so.
4) Los peb los cev tas txhua yam cev kom tas yus lub siab lub ntsws
tej hauj lwm, lub cev thiab tus plig ua cov txim rau Ntuj.
5) Los peb los thov Ntuj txiaj ntsim peb yuav kim caug pe Huab Tais Ntuj,
ntseeg kom nruj, ruaj nreb khov kho, hlub tas nrho zeej tsoom.
6) Los peb los koom Thaj Txi Ntuj cev Yes Xus kom xis Ntuj lub siab.
Cev txoj sia lub siab ntsws kev zoo koom nrog Vaj Yes Xus.

10. MUS CUAG TSWV NTUJ

1) Txoj kev iab los txoj kev khwv, peb rhais ruam mus cuag Tswv Ntuj.
Txoj kev nkhaus los txoj kev fab peb mus cuag Tswv Ntuj.
(Txais) Peb sib hlub nyob hauv Huab Tais Tswv Ntuj,
sib koom siab nyob hauv Yes Xus.
Yog txoj kev coj peb mus muaj txoj sia.
Thov mus cuag Tswv Ntuj.
2)  Muaj kev nyuaj los kev zoo siab peb rhais ruam mus cuag Tswv Ntuj.
Muaj kev ntxhov los kev xyiv fab peb mus cuag Tswv Ntuj. (Txais)
3) Ua neeg ncaj thiab ua neeg zoo peb rhais ruam mus cuag Tswv Ntuj.
Neeg siab dawb thiab neeg siab huv peb mus cuag Tswv Ntuj. (Txais)
4) Ua siab loj thiab ua siab tawv peb rhais ruam mus cuag Tswv Ntuj.
Ua siab ntev thiab ua siab dav peb mus cuag Tswv Ntu. (Txais)

11. NQUA SUAB HU NKAUJ

Lub suab hu nkauj.
1) Hnub no peb tau lom zem, lub siab yuav nyob kaj lug,
siab ntsws xyiv fab luag ntxhwb luag ntxhi. Lub siab kaj lug tas txwv,
nqua suab los peb hu nkauj, cuab suab los cav txog Huab Tais Ntuj.
(Txais) Los peb koom suab hu nkauj cav txog Huab Tais Ntuj.
Huab Tais muaj kev hlub, Peb Leeg Huab Tais Ntshiab,
peb nco koj tej txiaj ntsim, thov txaum yim hawm koj
mus txog hnub peb los cuag koj.
2) Los kwv tij peb koom siab koom ntsws koom suab teev Ntuj.
Muab siab muab ntsws cev rau Tswv Ntuj, tej qav tej num tas nrho,
kev iab kev khwv huv si, peb muab los cev zoo li cov txim. (Txais)
3) Los kwv tij peb sib pab txhawb nqa peb tus Vaj Ntxwv,
tshuab raj luag nyav los cav txog nws. Los dhia cav txog Leej Txiv,
Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig, Peb Leeg Huab Tais koom ua ib leeg.(Txais)

12. SAUM LUB THAJ TXI NTUJ

(Txais) Saum lub Thaj Txi Ntuj muab ntau yam coj los txi,
thov kom tig los nrog txais.
1) Peb Leej Txiv, koj yog tus muaj hwj chim,
thov koj pub Ntuj txiaj ntsim tuaj rau peb. (Txais)
2) Peb Leej Txiv, koj nyob saum txheej ntuj siab,
koj txais cia Thaj Txi Ntuj thiab lub siab. (Txais)
3) Peb Leej Txiv, tus nyob nto koob meej lug,
thov koj pub kev zoo siab tuaj rau peb. (Txais)

13. SAWV DAWS LOS UA KE

Lub suab hu nkauj.

(Txais) Peb sawv daws los ua ke, tuaj nyob ze ntawm lub Thaj Txi Ntuj.
Peb cav txog Tswv Ntuj tus nyob mus ib txhiab ib txhis.
1) Tswv Ntuj koj lub siab zoo thiab ncaj, peb thov txaum yim hawm koj.
Tswv Ntuj koj lub npe zoo tag nrho, yuav cav txog koj mus li. (Txais)
2) Huab Tais Leej Txiv thiab Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig,
peb cav txog nej Peb Leej Huab Tais, yog tus Tswv Ntuj nyob siab. (Txais)
3) Tswv Ntuj yog tus tsim cov hnub qub cia ntsa iab nyob saum ntuj.
Cov dej hiav txwv thiab cov tsiaj txhu yog Tswv Ntuj lub hwj chim. (Txais)

14. SAWV NTXOV NTUJ KAJ TXOOG

1) Sawv ntxov ntuj kaj nrig, Tswv Ntuj yog tus tsim 
noog liaj luv quaj hu, cav txog Tswv Ntuj. 
Muab lub suab hu nkauj, lub caij yav sawv ntxov.
Muaj txoj siab tshiab huv tuaj ntawm Tswv Ntuj. 
2) Muaj faj huab iab oo, muaj tshav ntuj ci ntsa 
zoo xws li lub vaj, uas Tswv Ntuj tsim. 
Muaj dej lwg ntsu tuaj, muaj txoj sia ntshiab tuaj. 
Muaj ib puas tsav yam, raws Tswv Ntuj xav.
3) Tshav ntuj yog Ntuj li, sawv ntxov yog Ntuj tug
txij lub hauv paus los, uas Ntuj tau tsim. 
Muaj txoj kev kaj lug, muaj txoj kev ntshiab tuaj. 
Ntuj ua tus saib xyuas, tas txhua txhia hnub.

15. TAS IB TSOOM NEEG

1) Tas ib tsoom neeg nyob hauv ntiaj teb
hu nkauj luag ntxhi cav txog Tswv Ntuj.
Nws xa kev thaj yeeb tuaj rau peb,
thiab pub kom peb tau nyob kaj lug.
2) Tas ib tsoom neeg nej yuav paub tias
Huab Tais Ntuj yog tus tsim peb los.
Peb yog nws cuab yim, nws pab yaj.
Ib txwm Tswv Ntuj yeej hlub peb tiag.
3)  peb chaws mus hauv nws cov rooj loog.
Peb sib koom siab koom ntsws luag ntxhi,
los hu nkauj cav txog nws lub npe,
thiab ua kom nws nto meej nto moo.
4) Tswv Ntuj muaj hwj huam loj tas nrho,
txhua yam uas tseem ceeb yog nws qhia.
Nws hlub thiab khuv leej neeg mus li.
Huab Tais nco ntsoov peb txheej dhau txheej.
5)  Nyob ntiaj teb no thiab nyob saum Ntuj,
peb nrog Huab Tais Ntuj ib tsoom Tshiab
hwm Leej Txiv, Leej Tub, Leej Ntuj Plig
muaj koob meej nto moo lug mus li.

16. THOV KOOB HMOOV

Lub suab hu nkauj.
(Txais) Thov koob hmoov ntawm Huab Tais Yes Xus,
kev hlub ntawm Huab Tais Leej Txiv,
kev sib fim ntawm Leej Ntuj Plig
los nyob hauv peb sawv daws ib txhis.
1) Thaum peb thooj siab koom ntsws teev Ntuj
nyob hauv Yes Xus lub npe.
Huab Tais cog lus tias yuav nrog peb nyob
thiab mloog peb zaj thov. (Txais)
2) Thaum peb sib nyiam sib hlub xws li
Huab Tais Yes Xus hlub peb,
ntiaj teb neeg thiaj yuav paub tias
peb yog Huab Tais cov thwj tij. (Txais)
3) Thaum peb npaj siab txi Ntuj tiam sis
peb tseem muaj kev npau siab
peb yuav mus rov sib raug zoo
sib zam ua ntej peb txi Ntuj. (Txais)
Translate »
Scroll to Top