TIM 17 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB AS NTHOS NYUS (ST. ANTHONY OF EGYPT)

TIM 17 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB AS NTHOS NYUS (ST. ANTHONY OF EGYPT) Read Post »

As Nthos Nyus yog ib tug neeg Hais Nkws Tos, yug los nyob hauv lub nroog As Les Xas Nros […]