TIM 7 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB POJ SUA THIAB FES LIS XIS TIS (ST. PERPETUA & FELICITY)

TIM 7 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB POJ SUA THIAB FES LIS XIS TIS (ST. PERPETUA & FELICITY) Read Post »

Poj Sua yog ib tug ntxhais nom nyob hauv Kas Tas (Carthage), Av Fis Kas Pej. Poj Sua niam yog […]