TIM 31 LUB 1 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ZAM NPOS KOS (ST. JOHN BOSCO)

TIM 31 LUB 1 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ZAM NPOS KOS (ST. JOHN BOSCO) Read Post »

Zam Npos Kos yug los nyob hauv lub nroog Npes Kis nyob Is Tas Lias qaum teb xyoo 1815. Nws […]