TIM 5 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB ZAM NUS MAAS (ST. JOHN NEUMANN)

TIM 5 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB ZAM NUS MAAS (ST. JOHN NEUMANN) Read Post »

Leej Ntshiab Zam Nus Maas yug xyoo 1811 hauv teb chaws Tses Kos (Czech). Nws muaj laj lim ntse paub […]