TIM 22 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB TUB TSOB HWB VIS SES NTHES (ST. VINCENT OF ZARAGOSSA)

TIM 22 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB TUB TSOB HWB VIS SES NTHES (ST. VINCENT OF ZARAGOSSA) Read Post »

Vis Ses Nthes yug los nyob Xyis Pas Yas teb. Nws tau ua Tub Tsob Hwb pab tus Tswv Qhia […]