TIM 7 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB LES MOOS NYOB PES YAS FOS (ST. RAYMOND OF PENYAFORT)

TIM 7 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB LES MOOS NYOB PES YAS FOS (ST. RAYMOND OF PENYAFORT) Read Post »

Les Moos yug xyoo 1175 hauv ib yim neeg noob nom nyob Kas Tas Los Nias, Xyiv Pas Yas teb. […]