TIM 1 LUB 8 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB AS FOOS XOS LIS KUS OS LIS (ST. ALPHONSUS LIGUORI)

TIM 1 LUB 8 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB AS FOOS XOS LIS KUS OS LIS (ST. ALPHONSUS LIGUORI) Read Post »

Leej Ntshiab As Foos Xos yog tus tsim lub koom haum Tus Cawm Seej (Redemtorists). As Foos Xos yug nyob […]