TIM 16 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NPES NAS DES (ST. BERNADETTE SOUBIROUS)

TIM 16 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NPES NAS DES (ST. BERNADETTE SOUBIROUS) Read Post »

Npes Nas Des yug xyoo 1844 nyob hauv lub zos Luj, Fab Kis qab teb, Npes Nas Des tsev neeg […]