TIM 26 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB TIS MOS TES THIAB TIS TOS (ST. THIMOTHY & TITUS)

TIM 26 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB TIS MOS TES THIAB TIS TOS (ST. THIMOTHY & TITUS) Read Post »

Tis Mos Tes txiv yog neeg pej kum hos nws niam yog neeg Yus Das nyob hauv lub zos Lis […]