TSWV NTUJ COG LUS LI CAS RAU NEEG?

TSWV NTUJ COG LUS LI CAS RAU NEEG? Read Post »

Txij dej nyab ntiaj teb zaum ntawd los, neeg tau tuag ploj mus tas tsuas tshuav Nos Hes tus Tswv […]