COV NEEG XAV TXOG NWS LUB CUAB TAM NTAU, MAS NWS TSIS XAV MLOOG HUAB TAIS YES XUS (MT 8: 28-34)

COV NEEG XAV TXOG NWS LUB CUAB TAM NTAU, MAS NWS TSIS XAV MLOOG HUAB TAIS YES XUS (MT 8: 28-34) Read Post »

HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 13 CAIJ NYOB NRUAB XYOO 28Thaum Yes Xus tuaj txog sab ntug dej tim ub, […]