TIM 28 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB POB ZEB TSHAS NES (ST. PETER CHANEL)

TIM 28 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB POB ZEB TSHAS NES (ST. PETER CHANEL) Read Post »

Leej Ntshiab Pob Zeb Tshas Nes yug nyob Fab Kis teb hauv xyoo 1803, nws yog ib tug Leej Choj […]