TIM 1 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB HUS NIS PES LUAS XAWS LAS (ST. JUNIPERO SERRA)

TIM 1 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB HUS NIS PES LUAS XAWS LAS (ST. JUNIPERO SERRA) Read Post »

Hus Nis Pes Luas Xaws Las (Junipero Serra) yug hnub tim 24 lub 11 hlis 1713, tuag xyoo 1784 tim […]