TIM 23 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB POV LIS (ST. POLYCARP)

TIM 23 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB POV LIS (ST. POLYCARP) Read Post »

Pov Lis los yog Pos Lis Kas Pos yug los nyob hauv ib yim neeg ntseeg, nyob Tws Kis teb. […]