TIM 8 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YOS XES FIS NES NPAS KHIS TAS (ST. JOSEPHINE MARGARET BAKHITA)

TIM 8 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YOS XES FIS NES NPAS KHIS TAS (ST. JOSEPHINE MARGARET BAKHITA) Read Post »

Leej Ntshiab Yos Xes Fis Nes muaj npe tias Npas Khis Tas (Bakhita) yug xyoo 1869 hauv lub zos Os […]