TIM 1 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YOS XES TUS POV HWM COV NEEG UA HAUJ LWM (ST. JOSEPH THE WORKER)

TIM 1 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YOS XES TUS POV HWM COV NEEG UA HAUJ LWM (ST. JOSEPH THE WORKER) Read Post »

Hnub tim 1 lub 5 hlis 1955 Vaj Qhia Pis Us tim 12 tsa ua hnub nco txog Leej Ntshiab […]