TIM 1 LUB 8 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB AS FOOS XOS LIS KUS OS LIS (ST. ALPHONSUS LIGUORI)

Leej Ntshiab As Foos Xos yog tus tsim lub koom haum Tus Cawm Seej (Redemtorists).

As Foos Xos yug nyob hauv ib yim neeg muaj suab npe, nyob hauv lub nroog Nas Pos Lis (Naples) Is Tas Lias teb, xyoo 1699.

Thaum nws muaj 19 xyoos, nws kawm tiav kws txoj cai, ces nws pib ua kws lij choj hais plaub ntug. Nws ua ib tug kws lij choj nrov thiab nto npe nyob hauv lub nroog Nas Pos Lis. Nws hais ib rooj plaub tsis tiav, ces nws thiaj hloov nws lub neej los ua tub tshaj Ntuj Lus.

Thaum muaj 30 xyoo, As Foos Xos txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj. Tas tsoom neeg ntseeg qhuas tias As Foos Xos yog ib tug neeg txawj nthuav ntawv Ntshiab kawg.

As Foos Xos sau ntau phau ntawv thiab xyoo 1732 nws rub cov tub tshaj Ntuj Lus los ua ib pab tsim lub koom haum hu ua “Tus Cawm Seej” los cav txog Yes Xus txoj kev txhiv neeg.

Lub koom haum yog qhia kev ntseeg thiab nplij siab rau cov neeg tsis muaj kev cia siab. Lawv tshaj Ntuj Lus rau cov neeg txom nyem nyob nruab liaj nruab teb, lawv yug mov rau cov neeg tshaib noj.

As Foos Xos raug xaiv ua Tswv Qhia thiab ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus zoo heev. Nws tsim tej phau nkauj teev Ntuj, sau tej phau ntawv qhia neeg ua neej thiab ntau phau ntawv qhia kev ntseeg, ces nws lub zog pib ntaug.

As Foos Xos tawm ntawm kev ua Tswv Qhia, vim nws mob tes taw vwm thiab mus tsis taus kev. As Foos Xos tuag thaum nws hnub nyoog muaj 91 xyoos, yog xyoo 1787. Nws tau lub npe tias ‘Tus Leej Choj daws txhaum’.

Xyoo 1839 tim 26 lub 5 hlis, Vaj Qhia Nqes Nkos Lis Kaum Rau tsa As Foos Xos ua Koom Txoos tus Leej Ntshiab. Xyoo 1871 Vaj Qhia Pis Yus Cuaj tsa Leej Ntshiab As Foos Xos ua Koom Txoos cov kws txuj (Doctor of the Church).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top