TIM 10 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB KOS LAS TIS KAS (ST. SCHOLASTICA)

Kos Las Tis Kas nws muaj ib tug nus hu ua Npes Nes Dis. Nkawd yog ob nus muag. Nkawd yug los ze ntawm xyoo 480, nyob Is Tas Lias teb, nyob tsis deb ntawm lub nroog As Xis Xis, hauv xeev ntuj Us Nplias.

Npes Nes Dis mus ua Txiv Twj Cuab nyob saum lub ncov roob Kas Xis Nos. Nws tsim ib lub tsev Txiv Twj Cuab nto moo nyob thoob ntiaj teb los txog niaj hnub no.

Npes Nes Dis tus muam Kos Las Tis Kas kuj tsim ib lub tsev rau ib co poj niam txaus siab coj lub neej twj cuab teev Ntuj.

Niaj xyoo, ob nus muag sib ntsib ib zaug nyob ntawm ntav roob Kas Xis Nos.

Xyoo 547, Npes Nes Dis tuaj ntsib nws tus muam. Nkawd sib tham txog lub neej teev Ntuj thiab nyiam Yes Xus. Nkawd hu nkauj teev Ntuj ua ke. Nkawd noj hmo ua ke.

Kos Las Tis Kas thov kom nws tus nus nyob ib hmo. Npes Nes Dis teb tias nws yuav tsum rov mus tsev xwb. Kos Las Tis Kas khawm tes thov Ntuj twj ywm ib me chim, ces ib sij huam nag xob nag cua hlob.

Npes Nes Dis rov mus tsev tsis tau. Npes Nes Dis nug nws tus muam tias “Koj tau ua dab tsi li ntawd?”

Kos Las Tis Kas teb tias “Kuv tau thov koj, koj tsis mloog. Kuv thov kuv tus Tswv Ntuj, nws mloog kuv.”

Nkawd ob nus muag ua ke teev Ntuj ib hmos kaj ntug. Peb hnub tom qab, Npes Nes Dis tab tom teev Ntuj nyob hauv nws tsev twj cuab, nws pom nws tus muam Kos Las Tis Kas tus plig xws li ib tug nquab nce mus saum ntuj. Kos Las Tis Kas tas sim neej lawm. Nws hnub nyoog muaj 67 xyoo.

Lub Koom Txoos saib Kos Las Tis Kas yog ib tug poj niam ua Leej Ntshiab vim lub caij nws nyob ua neej nws pom kev tsov kev rog ntau, pom cov nom tswv sib txeeb kev nom kev tswv. Kos Las Tis Kas siab nyob tiaj tus nyiam tas zeej tsoom.

Kos Las Tis Kas thiab Npes Nes Dis ua piv txwv qhia peb tias tab txawm peb tsis paub tias tag kis yuav zoo li cas tab sis niaj hnub peb tsim Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tau.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top