TIM 11 LUB 6 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NPAS NAS NPES (ST. BARNABAS THE APOSTLE)

Npas Nas Npes yug los nyob hauv lub pov txwv Kws Plos, yog ze ntawm xyoo tim 10 tej.

Nws yug los nyob hauv ib tse neeg Yus Das coj Mais Xes txoj cai. Lawv tis npe rau nws hu ua Yos Xes.

Yos Xes ntsib cov Hauv Paus Xa Lus qhia tsoom sid tias Yes Xus tuag thiab sawv rov los, ces Yos Xes thiaj ntseeg tias Yes Xus yog tus cawm ntiaj teb neeg. Cov Hauv Paus Xa Lus tis npe tshiab rau Yos Xes hu ua Npas Nas Npes. Lub npe Npas Nas Npes txhais tias ‘Tus txawj nplij thiab qhuab qhia.’

Npas Nas Npes muaj ib thaj teb nyob hauv lub pov txwv Kws Plos. Npas Nas Npes muab nws thaj teb muag, nws nqa cov nyiaj los rau Pob Zeb lawv. Pob Zeb siv cov nyiaj los pab cov neeg pluag kom lawv tau mov noj.

Npas Nas Npes muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab puv nws siab. Thaum Xauv ntseeg txog Yes Xus thiab tuaj cuag Pob Zeb thawj zaug nyob Yes Lus Xas Les, cov Yus Das ntseeg txog Yes Xus tsis tso siab tias Xauv ntseeg txog Yes Xus tiag. Npas Nas Npes qhuab qhia cov ntseeg kom lawv tso siab rau Xauv.

Thaum Npas Xas Npes tshaj Ntuj Lus nyob As Nthias Kias, Xis Lias teb, mas Npas Nas Npes mus nrhiav Xauv nyob Tas Xis thiab coj Xauv tuaj pab qhia Yes Xus lub Moo Zoo nyob As Nthias Kias.

Xyoo tom qab, Npas Nas Npes thiab Xauv mus tshaj Ntuj Lus thawj zaug rau cov pej kum neeg. Nws coj Xauv mus tshaj lub Moo Zoo nyob Kws Plos. Ib tug nom Los Mas hu ua Paj Lug txais lub Cim Ntxuav, ces txij hnub ntawd mus Xauv yuav lub npe hu ua Paj Lug.

Npas Nas Npes thiab Paj Lug mus tshaj Ntuj Lus 3 xyoos nyob Tws Kis teb, hauv cov nroog xws li As Nthias Kias, Lws Ros Des Npes thiab ob peb lub nroog ntxiv. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top