TIM 11 LUB 8 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB KAJ (ST. CLARE OF ASSISI)

Kaj yug hauv ib tsev neeg noob nom hauv As Xis Xis, Is Tas Lias teb. Kaj yug hnub tim 16 lub 7 hli xyoo 1194

Thaum Kaj muaj 12 xyoos, nws txiv tau nrhiav txij nkawm rau nws, tab sis Kaj tsis tau xav yuav txiv, ces txog thaum muaj 18 xyoo, Kaj tau mus mloog Txiv Plig Fas Ntshis Kus tshaj Tswv Ntuj Lo Lus. Txiv Plig Fas Ntshis Kus cov lus deev Kaj siab heev ces Kaj thiaj txiav siab mus coj lub neej twj cuab ua Leej Phauj nyob hauv xyoo 1212

Kaj hle nws cev khaub ncaws zoo nkauj ntaug yeev los hnav ib tsoos tsho liab tseb ntxhib nqaij, Kaj txhais nws cov plaub hau pov tseg thiab ntoo txoj phuam dub, Kaj hle nws daim sev nyiaj tig los sia txoj hlua ntaub.

Kaj tus yam ntxwv ua ib tug neeg ntseeg ti txha no tau nplij ib tsoom poj niam lub siab, ces Kaj tus viv ncaus As Nes thiab ib pab ntxhais hauv lub zos tau raws nws qab tuaj coj lub neej ntxhais twj cuab.

Kaj thiaj tsa pawg ntxhais twj cuab hu ua ‘haum xeeb cov ntxhais pluag’ los yog ‘pawg Leej Phauj Kaj Lias’, nce rau lub Haum Xeeb Fas Ntshis Kus.

Thaum Kaj muaj 31 xyoos ces nws tau ib tug kab mob, tus mob no yuav looj koov nws lub cev mus tas nws sim neej, tiam sis nws ua siab loj nyiaj ris txoj kev mob tau vim nws tso siab rau Huab Tais Yes Xus lub cev. Tim 11 lub 8 hli xyoo 1253 Kaj tau tso ntiaj teb tseg, nws muaj 59 xyoos.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top