TIM 12 LUB 8 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ZUAG FOOS XUAS NTAWS TSHAS THAS (ST. FRANCES DE CHANTAL)

Foos Xuas yog ib tug niam tsev zoo nyob hauv tiam 16. Foos Xuas tu nws 6 leej me nyuam kom ua ib cov neeg ntseeg txog Yes Xus zoo, ces Foos Xuas thiaj ua ib tug piv txwv zoo rau cov niam tsev tu lawv tej me nyuam. Tom qab nws tus txiv tuag tas, Foos Xuas txiav siab mus coj lub neej ua Leej Phauj thiab ua txoj hauj lwm tsim koob hmoov. Foos Xuas niaj hnub mus pab cov neeg txom nyem thiab muaj mob nkeeg.

Xyoo 1604 Foos Xuas txhim tsa pawg Leej Phauj Mab Liab tuaj xyuas (Order of the Visitation of Holy Mary).

Foos Xuas tuag rau hnub tim 13 lub 12 hlis xyoo 1641 thaum nws muaj 68 xyoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top