TIM 13 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB IS LAS YUS (ST. HILARY)

Leej Ntshiab Is Las Yus yug xyoo 310, hauv lub nroog Pos Cias (Poitiers), Nkas Lias teb, nws ua Tswv Qhia nyob hauv Puas Cias. Is Las Yus niam thiab txiv teev dab, nws txiv yog ib tug nom loj ces Is Las Yus thiaj tau kawm ntawv ntau.

Thaum yav hluas, nws pom Zam phau Ntawv Moo Zoo, nws muab los nyeem ces nws poob siab rau lo lus no ‘Leej Lo Lus yuav ib lub cev neeg, Leej Lo Lus tuaj nrog peb nyob.’

Txij ntawd los, Is Las Yus xav ntsoov txog Tswv Ntuj nqes los ua neeg, nws qhuas kawg. Ob peb xyoos los, Is Las Yus thiaj txais lub Cim Ntxuav.

Xyoo tim 355 cov neeg ua Ntuj kev cai xav yuav Is Las Yus los ua lawv tus Tswv Qhia. Nyob rau tiam ntawd, mas muaj ib txhia ntseeg raws li As Lis Yus (Arius) cov lus qhia tias Yes Xus tsis yog tseem Tswv Ntuj. Tswv Qhia Is Las Yus thiaj sawv los tawm tsam As Lis Yus cov lus qhia, nws sau cov Tswv Qhia tuaj ua Rooj Ncauj Lus nyob Pas Lis (Paris). Lawv txiav tias lawv yuav tsis kheev leej twg tuaj qhia As Lis Yus zaj tswv yim nyob Nkas Lias teb. Tiam sis tus vaj Koos Taas Tees nyiam cov As Lis Yus zaj, ces cov As Lis Yus thiaj thov kom tus vaj Los Mas pab lawv. Tus vaj thiaj xa Is Las Yus mus nyob Fis Zias, hauv As Xias me.

Nyob ntawd, Is Las Yus tau kawm cov txuj hauv Koom Txoos sab hnub tuaj thiab nws niaj hnub ua cov hauj lwm tshaj qhov tseeb tias Yes Xus yog tseem Tswv Ntuj thiab tseem tib neeg. Is Las Yus pib nto koob meej nyob sab hnub tuaj, ces tus vaj thiaj rov hu Is Las Yus los nyob Puas Cias.

Is Las Yus los txog ces nws rov qab tiv cov As Lis Yus li qub, thiab nws qhia cov neeg ntseeg kom nyiam coj lub neej ua Txiv Twj Cuab, nws sau cov ntawv qhia Ntuj kev cai thiab nthuav Ntawv Ntshiab. Is Las Yus tuag xyoo 367.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top