TIM 13 LUB 6 HLI – NCO TOG LEEJ NTSHIAB TUAM (ST. ANTHONY OF PADUA)

Tuam yug los nyob hauv lub nroog Lis Npos, nyob Pos Tws Nkas teb (Potugal). Nws txiv yog ib tug neeg nplua nuj. Nws txiv xav txhawb nqa nws kom lub neej pem suab tau ua ib tug nom loj thiab muaj suab npe, tab sis Tuam nyiam ua neeg me thiab coj lub neej pluag xws li Yes Xus.

Muaj ib hnub, Tuam yees pom 5 tug tim khawv nyob hauv lub Koom Haum Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus, ces nws thiaj txiav txim siab mus ua Leej Choj nyob hauv Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus lub haum xeeb.

Tuam yog ib tug txawj nthuav Ntawv Ntshiab kawg, ces nws raug xa mus tshaj Ntuj Lus nyob txhua txhia lub nroog. Nws tau ua kom ntau txhiab leej neeg tig los yuav lub siab tshiab thiab nws tau tiv cov Hes Tis nyob Is Tas Lias.

Nyob Fab Kis teb, Tuam tau qhuab qhia cov neeg ntseeg kom sawv daws txawj ua ib co neeg coj ncaj thiab siab dawb siab huv.

Tuam tau txuag nws tus kheej kom ntshiab huv tas mus li, ces muaj ib hnub thaum Tuam tab tom zaum teev Ntuj nyob ib leeg ntsiag to, tus me nyuam Yes Xus yees tawm los rau nws pom xyeem thiab tus me nyuam Yes Xus xuas tes los khawm nws caj dab, hnia nws.

Tom qab Tuam tuag lawm, nws lub cev raug luag khawb coj mus rau lub nroog Pas Tuas. Nws lub cev lwj tag, tab sis nws tus nplaig tsis lwj thiab tshiab khiv li thaum nws tseem muaj txoj sia nyob.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top