TIM 14 LUB 5 HLIS – UA HMOOV LEEJ NTSHIAB MAS THIAS (ST. MATTHIAS)

Mas Thias yog ib tus ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus sawv rov los. Thaum Yus Das Kas Lis Yaus tuag lawm, cov thwj tim xaiv Mas Thias los ua Hauv Paus Xa Lus.

Ntawv Hauj Lwm sau tias Pob Zeb sawv ntsug hauv nruab nrab hais tias “cov neeg uas tau nrog peb ua ke tas lub caij Huab Tais Yes Xus nrog peb mus mus los los, txij hnub Zam ua kab ke ntxuav los txog hnub uas Ntuj nqa nws hauv peb mus lawd, mas yuav tsum muaj ib tug hauv cov neeg ntawd los nrog peb ua tim khawv txog nws txoj kev sawv rov los.” Ces lawv coj tau ob leeg los, lawv thov Ntuj, lawv rho ntawv, txoj hmoo los raug Mas Thias. Lawv thiaj muab nws los ntxiv rau pab Kaum Ib leeg Hauv Paus Xa Lus. (HL 1: 15-26)

Thaum Mas Thias raug xaiv ua Hauv Paus Xa Lus lawm, nws siv nws txoj sia los tshaj lub Moo Zoo nyob rau Yus Dias, Kas Pas Dos Xias, Hais Nkaws Tos thiab Es Thias Pias.

Mas Thias ntuas sawv daws kom kub siab txwv tus kheej kom txhob poob rau ntiaj teb txoj kev ntxias kev ntshaw.

Xyoo 80, Mas Thias raug cov Yus Das muab pob zeb txawb thiab muab taus txiav caj dab, ces Mas Thias thiaj tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top