TIM 18 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA ZAM TIM IB (ST. POPE JOHN I)

Vaj Qhia Zam tim Ib yug los nyob hauv lub nroog Xis As Nas xyoo 470. 

Xyoo 523 thiaj raug xaiv tsa ua Vaj Qhia tswj lub Koom Txoos nyob Los Mas. Nyob rau lub zim txwv ntawd, tus vaj Tis Os Ntos Lis tau hiam tias Vaj Qhia Zam tim Ib muab siab npuab tus vaj Yas Ntis tim Ib hauv Npas Xees Ntais, thiab ntes Vaj Qhia coj mus kaw hauv tsev loj faj. 

Hnub tim 18 lub 5 hlis 526, mas Vaj Qhia Zam tim Ib thiaj tau tas sim neej, cov ntseeg coj nws lub cev mus tso nyob hauv Tuam Tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top