TIM 2 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB FAS NTSHIS KUS HAUV PAS OS LAS (ST. FRANCIS OF PAOLA)

Muaj ib nkawm niam txiv hauv nroog Pas Os Las, Is Tas Lias teb tau mus thov Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus kom pab thov Ntuj pub ib tug tub rau nkawd, ces xyoo 1416 nkawd txawm muaj me nyuam lawm tiag, nkawd tis npe rau tus me nyuam tias ‘Fas Ntshis Kus’.

Thaum Fas Ntshis Kus muaj 16 xyoo, nws ncaim tsev mus coj lub neej Txiv Twj Cuab nyob rau hav suab puam thiab nws tau txhim tsa ib pawg Txiv Twj Cuab hu ua ‘pawg neeg txheej qis’(The Order of Minims), lawv coj lub neej nruj thiab tsis noj nqaij. Nws hais rau sawv daws tias “Cov kwv tij, kuv thov ntuas nej kom nej kub siab rau nej sab ntsuj plig, vim txoj kev tuag yog yam neeg yuav tsum tau ntsib, neej txoj sia luv luv li thiab neej txoj sia yuav yaj mus xws li tej pa taws.’

Xyoo 1481, tus vaj Lus Is 16 nyob Fab Kis teb yuav tag sim neej, ces nws thov kom Fas Ntshis Kus mus xyuas nws. Fas Ntshis Kus hais ib co lus deev tus vaj siab ces tus vaj thiaj ua ib siab tuag yam tso siab rau Tswv Ntuj.

Xyoo 1507 Fas Ntshis Kus thiaj tso ntiaj teb tseg thaum nws muaj 91 xyoos.

Leej Ntsiab Fas Ntshis Kus Pas Os Las hais tias “Kev nyiam Leej Pleev tab tom txhib peb.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top