TIM 21 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB AS XES (ST. ANSELM)

Leej Ntshiab As Xes yug xyoo 1034 hauv As Os Tas, nws ua Txiv Twj Cuab hauv lub haum xeem Npes Nes Dis Tees. As Xes tau mus tshaj lub Moo Zoo nyob Npis Tas Nias. Nyob ntawd, nws tau ua Tswv Qhia thiab tawm tsam cov nom tswv kev iab hiam tsoom pej xeem. Xyoo 1109 As Xes thiaj tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top