TIM 22 LUB 6 HLI – NCO TXOF LEEJ NTSHIAB POS LIS NUS NYOB NOS LAS (ST. PAULINUS OF NOLA)

Pos Lis Nus yug xyoo 354 hauv nroog Npos Dos (Bordeaux) Nkas Lias teb (Gaul). Nws ua ib tug nom tswj lub nroog.

Xyoo 377 tus vaj Nkas Tias Nus (Gratianus) xa Pos Lis Nus mus kav lub nroog Khas Pas Nias (Campania) hauv Is Tas Lias yav qab teb. Nyob ntawd, nws pom tias cov neeg ua Ntuj kev cai muaj lub siab hwm tus Leej Ntshiab Fes Lis (St. Felix of Nola) nyob Nos Las zoo heev thiab lawv pua tej txoj kev zoo cia rau cov neeg tau mus tsim koob hmoov.

Xyoo 383 Pos Lis Nus mus kawm txuj nyob hauv Tswv Qhia As Npuag lub tsev qhia txuj nyob Mis Las Nos. Ib xyoos tom qab, nws thiaj rov los tsev thiab tsa cuab nrog Tes Las Xias (Therasia). Pos Lis Nus txais Cim Ntxuav tas, nws thiab nws poj niam thiaj tshais chaw mus nyob Ais Npis Lias teb (Iberia) hauv lub xyoo 390.

Pos Lis Nus tus me nyuam yug los tau ib lub lis piam, ces tsis muaj siav lawm. Pos Lis Nus thiab nws poj niam tu siab, ces nkawd thiaj txiav siab muab lub cuab tam faib rau cov neeg txom nyem thiab muab ib feem pub rau lub Koom Txoos, ces nkawd mus uas lub neej twj cuab.

Xyoo 393 thaum ua hmoov Yes Xus yug, tus Tswv Qhia nyob Npas Xes Los Nias pub lub Cim Tiag Tes rau Pos Lis Nus ua Leej Choj. Txiv Plig Pos Lis Nus thiaj tshais chaw mus nyob Nos Las (Nola) hauv Khas Pas Nias. 

Pos Lis Nus thiab nws poj niam sib pab txhim tsa ib lub haum xeeb. Nkawd muab nkawd cov liaj teb hauv Nkas Lias muag tau nyiaj los pub rau cov neeg pluag thiab coj los txhim tsa lub tsev teev Ntuj nyob hauv Foos Ntis (Fondi), tsa ib lub tsev kho mob txais cov neeg dhau kev, thiab pab ua tus kwj tso dej. Pos Lis Nus qhib nws lub tsev txais cov neeg mob thiab txom nyem tau chaw so nkaum nag nkaum tshav.

Pos Lis Nus thiab nws poj niam rov txhim kho ib lub tsev teev Ntuj cia nco txog Leej Ntshiab Fes Lis, thiab nkawd kho lub tuam tsev teev Ntuj thaud cov ntseeg tsa los nco txog cov tuag ua tim khawv.

Xyoo 408 Pos Lis Nus poj niam tso nws tseg, ces xyoo tom qab, cov ua Ntuj kev cai nyob hauv Nos Las thiaj xaiv Pos Lis Nus ua lawv tus Tswv Qhia. Nws kub siab saib xyuas cov neeg ua Ntuj kev cai thiab sau ntau zaj kwv txhiaj paj nruag los cav txog Tswv Ntuj thiab cov Leej Ntshiab.

Thaum cov Vis Xis Nkaus tuaj txog lub nroog Nos Las, lawv lwg tas lub nroog, ces Tswv Qhia Pos Lis Nus ua siab loj mus qhia lawv. Cov Vis Xis Nkaus muab Tswv Qhia Pos Lis Nus hiam, tsis kav nws qhuab qhia lawv li qub.

Txog xyoo 431 thaum hnub tim 22 lub 6 hli, Tswv Qhia Pos Lis Nus thiaj tuag. Thaum ntawd nws muaj 77 xyoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top