TIM 23 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NPLIS NKIS (ST. BRIGITTE)

Nplis Nkis yog ib tug ntxhais vaj nyob Xws Ves Lis teb. Tom qab nws yuav txiv tag, nws muaj 8 leej me nyuam. Nplis Kis muab siab rau ua tib zoo qhuab qhia nws cov me nyuam xws li ib leeg niam zoo.

Tom qab nws tus txiv tuag, Nplis Nkis tau txiav siab ua Leej Phauj nyob hauv lub koom haum Fas Ntshis Kas. Nws muab tag nws sim neej ua poj ntsuam los ua hauj lwm rau lub Koom Txoos. Nplis Nkis tsa ib pab Leej Phauj nyob Vas Tes Nas, kom tau pab txhawb cov neeg ntseeg tej siab ntsws.

24 xyoos kawg ntawm Nplis Nkis lub neej, nws tau nyob Los Mas thiab ua hauj lwm nrhiav kev ncaj ncees thiab txuag xyoob ntoo. Nws ua ib co hauj lwm zoo tos txais Vaj Qhia rov ntawm Fab Kis teb los.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top