TIM 25 LUB 4 HLIS – NCO TXOG TIM KHAWV PAJ LUG THOJ XYOOJ (BLESSED PAUL SHIONG THO)

Xyooj xeem Thoj muaj lub npe Nplog tias Khaas Xev (Khamse) yug xyoo 1941, hauv zos Roob Nyuj Qus (Kiukatiam), xeev Moos Loob, Los Tsuas teb. Nws txiv yog Thoj Neej Tub yog ib tug hau zos, ces xyoo 1950 Txiv Plig Nyiaj Pov tuaj txog Roob Nyuj Qus, Txiv Plig Nyiaj Pov thiaj tau los so hauv Xyooj lawv tsev.

Txiv Plig niaj zaus coj Xyooj nrog nws mus tsham thiab qhia Ntuj kev cai rau cov kwv tij Hmoob ces Xyooj thiaj tau paub Tswv Ntuj los ntawm Txiv Plig Nyiaj Pov.

Thaum muaj 16 xyoo, Xyooj tau hais Txiv Plig Nyiaj Pov tias nws xav kawm ua tub tshaj Ntuj Lus, ces Txiv Plig Nyiaj Pov thiaj ua lub Cim Ntxuav rau Xyooj nyob hauv Hnub Chiv tim 8 lub 12 hlis 1957. Xyooj xaiv Leej Ntshiab Paj Lug ua tus pov hwm nws.

Peb hnub tom qab cov Txiv Plig hauv lub koom haum Os Nplav thiaj tuaj tos Xyooj nrog rau ib tug tub Hmoob thiab 4 tug ntxhais Hmoob mus kawm rau Paj Xaas(Paksane), tab sis Xyooj muaj ib tug mob yog nws muaj ib qho kiav txhab nyob ntawm nws kav hlaub pheej tsis txawj zoo, ces kawm txwm xyoo xwb Xyooj thiaj rov los nyob hauv lawv lub zos pem toj siab. Xyooj los pab qhia ntawv Nplog thiab ntawv Hmoob rau cov me nyuam yaus hauv zos.

Lub 4 hlis txog lub 12 hlis 1959 Xyooj mus pab Txiv Plig Vaj Pov (Luigi Sion) tshaj Ntuj Lus nyob rau zos Naj Vas thiab Npam Laj Xees hauv xeev Luam Naj Thas (Luangnamtham).

Xyoo 1960, Xyooj rov qab los nyob rau zos Roob Nyuj Qus. Nyob ntawd nws tau pab qhia lus Hmoob rau Txiv Plig Zoov Phooj (Père Zanoni) thiab ntaus cov zaj qhia xa mus rau Txiv Plig Vaj Pov nyob zos Naj Vas. Tab sis muaj ib yam ua rau Xyooj siab tsis kaj thiab ntxhov siab tas zog ces nws thiaj tso tseg cov hauj lwm.

Lub 4 hlis tim 25 lub xyoo 1960 Txiv Plig Txhiaj Tshaj (Père Mario Borzaga) coj Xyooj nrog nws mus qhia kev cai Ntuj rau lub zos Phuaj Xuab ces nkawd cia li ploj lawm.

Raws kev soj ntsuam thiaj paub tias nkawd mus nyob rau Phuaj Xuab 2 hnub ces nkawd rov los rau Roob Nyuj Qus tab sis thaum txog ib tog kev mas nkawd raug cov tub rog ntes.

Cov neeg siab phem yuav tua Txiv Plig Txhiaj Tshaj vim lawv xav tias nws yog neeg As Mes Lis Kas, hos Xyooj mas lawv tso kom nws khiav. Tab sis Xyooj tsis kam tso nws tus Txiv Plig tuag ib leeg, Xyooj hais tias “Kuv tsis mus, kuv nyob nrog nws xwb; yog tias nej tua nws, tua kuv thiab. Nws tuag qhov twg, kuv tuag nyob qhov ntawd, nws ciaj sia qhov twg, kuv ciaj sia nyob qhov ntawd.”

Xyooj hais li tas ces lawv thiaj xuas phom tua nkawd tuag ua ke nyob hauv tib lub qhov ntxa.

Thaum ntawd nws muaj 19 xyoo xwb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top