TIM 25 LUB 4 HLIS – UA HMOOV LEEJ NTSHIAB MAS KOS  (ST. MARK THE EVANGELIST)

Mas Kos yog neeg Hes Las tab sis nws nyob txawm hauv lub nroog Yes Lus Xas Les. Mas Kos txais kev ntseeg ntawm Paj Lug vim nkawd yog phooj ywg zoo.

Mas Kos thiab Npas Nas Npes yog kwv npawg, ces xyoo 45 thaum Paj Lug sawv kev mus tshaj lub  Moo Zoo nyob pej kum teb thawj zaug, Mas Kos thiab Npas Nas Npes thiaj nrog Paj Lug mus txog lub pov txwv Kws Plos.

Xyoo 52, Mas Kos nrog Npas Nas Npes mus tshaj Ntuj Lus nyob hauv lub pov txwv Kws Plos. Kaum xyoo tom qab, Paj Lug tos kom cov nom Los Mas txiav txim rau nws, Mas Kos rov los pab Paj Lug.

Thaum Pob Zeb mus tshaj lub Moo Zoo nyob Los Mas, ces Mas Kos nrog Pob Zeb nyob Los Mas ob peb xyoos, nws ua tus txhais lus rau Pob Zeb. Mas Kos niaj hnub hnov Pob Zeb qhia Yes Xus cov lus thiab cov dej num, Mas Kos thiaj khaws Pob Zeb cov lus. Nws muab los ua thawj phau ntawv Moo Zoo yog ua lus Hes Las.

Dua tej xwm meej pem ntawd, mas tej tus ntseeg sau ntawv hais tias Mas Kos yog ib tug thwj tim hauv pab xya caum uas Yes Xus xa mus tshaj lub Moo Zoo, nws yog tus kwv lub hub dej nyob hauv nroog Yes Lus Xas Les thiab npaj ib kem tsev rau Yes Xus noj pluas Hla, nws yog tus thwj tim dhia khiav liab qab thaum lawv tuaj ntes Yes Xus, thiab nws yog tus pub lub tsev rau cov thwj tim tau nkaum tom qab Huab Tais Yes Xus tuag.

Mas Kos tau mus tshaj Ntuj Lus nyob As Les Xas Nros hauv Hais Nkws Tos teb. Nyob ntawd, Mas Kos tau tsa thawj lub tsev kawm ntawv Kav Tos Liv.

Mas Kos ntuas kom lawv txhob teev cov dab mlom Hais Nkws Tos, ces cov teev dab tsis txaus siab, lawv thiaj ntes Mas Kos thiab muab nws cab raws kev tsheb, thiab coj nws mus kaw. Mas Kos tuag nyob hauv tsev loj faj hauv xyoo 67.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top