TIM 25 LUB 7 HLI – UA HMOOV LEEJ NTSHIAB YAS KOS TUS LOJ (ST. JAMES THE GREAT)

Lub npe Yas Kos txhais tias ‘Tus raws Yes Xus qab’, yog hu raws xeem lus Hes Nplaws.

Yas Kos, uas luag hu nws ua ‘Tus loj’, nws yog Ntxes Npes Dais thiab Xas Los Mes tus tub, nws muaj ib tug kwv yog ‘Zam’ tus sau Ntawv Moo Zoo. Yes Xus hu Yas Kos thiab Zam ua ‘yawm xob tus tub’ (Npuas Nes Nkes).

Thaum Zam Ntxuav Plig nyob ntawm tus dej Yos Las Das, thiab nws taw tes rau saum Huab Tais Yes Xus, ua ib lub cim tias Yes Xus yog tus Mes Xias, ces Yas Kos zoo siab raws Yes Xus.

Thaum Yes Xus hais kom lawv txhob puav ntses ntxiv lawm thiab kom lawv tig los puav neeg, Yas Kos thiaj tso nws lub puav ntses tseg thiab nws raws Yes Xus mus. Yas Kos thiab nws tus kwv Zam yog Yes Xus thawj pab thwj tim. Nkawd raws nraim Yes Xus tsis muaj qhov ua xyem xyav (LK 5: 10). Yas Kos kuj yog ib tug tau pom Es Lias thiab Mais Xes tawm los nrog Yes Xus tham nyob saum roob.

Huab Tais Yes Xus tau hais tseg tias Yas Kos yuav yog tus koom nrog nws haus ib lub ntim, ces yam ntawd muaj tseeb: Yas Kos yog thawj tug thwj tim hliv nws roj ntsha los tuag pub rau Yes Xus, nws raug txiav caj dab tuag nyob hauv lub caij Hla hauv xyoo 44.

Kwv huam piav tias Leej Ntshiab Yas Kos mus tshaj lub Moo Zoo rau Xyis Pas Yas teb. Xyoo 40 hnub tim 2 lub 1 hlis, niam Mab Liab yees tawm rau Yas Kos pom nyob ntawm tus dej Es Nplos (Ebro River) hauv lub zos Xes Ntxas Las Nkus Tas (Caesaraugusta) los yog Zas Las Nkos Zas (Zaragoza) tas, ces Yas Kos rov qab los rau Yus Das teb, nws thiaj raug Hes Los As Nkis Pas Ib (Herod Agrippa I) muab tua tuag ua Yes Xus tim khawv. Yas Kos lub taub hau mas lawv muab faus cia nyob hauv lub tsheej Yes Lus Xas Les.

Yas Kos cov thwj tim coj Yas Kos lub cev los txog Nkas Lis Is Tsha (Galicia)Xyis Pas Yas teb, ces lawv muab faus cia rau ntawd. Yog li lub zim txwv no Leej Ntshiab Yas Kos thiaj yog tus pov hwm teb chaws Xyis Pas Yas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top