TIM 26 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB TIS MOS TES THIAB TIS TOS (ST. THIMOTHY & TITUS)

Tis Mos Tes txiv yog neeg pej kum hos nws niam yog neeg Yus Das nyob hauv lub zos Lis Ros. Tis Mos Tes tig los ntseeg txog Yes Xus kwv yees xyoo 47, thaum ntawd, nws muaj 15 xyoos. Tis Mos Tes yog ib tug hluas siab ncaj thiab kub siab rau txoj kev ntseeg, ces 4 xyoos tom qab Paj Lug thiaj thov kom Tis Mos Tes ua kwv luag mus tshaj lub Moo Zoo zaum 2 thiab zaum 3. Paj Lug sau txog Tis Mos Tias tias yog ‘tseem tub nyob hauv txoj kev nyiam’.

Paj Lug tsa Tis Mos Tes ua tus pab khiav hauj lwm hauv Tes Xas Los Nis, Mas Xes Dos Nias thiab hauv Kos Lis Nthos. Thaum Paj Lug raug ntes thawj zaug mas Tis Mos Tes nrog nraim Paj Lug thiab thov raws Paj Lug qab mus nyob txim rau Los Mas.

Tis Mos Tes ua Tswv Qhia nyob Es Fes Xos thaum nws muaj 32 xyoos, thiab nyob ntawm no nws tau zeem tseeb tias Tswv Ntuj nqa niam Mab Liab nce mus saum ntuj lawm tiag.

Tis Mos Tes raug lawv muab pob zeb txawb tuag vim nws nqua hu cov neeg teev pej kum dab kom txhob hwm cov mlom cuav.

Hais txog Tis Tos, nws kuj yog Paj Lug ib tug kwv luag nrog Paj Lug mus tshaj lub Moo Zoo.

Thaum Paj Lug mus tshaj lub Moo Zoo thawj zaug, ces Tis Tos tau hloov siab tshiab. Tis Tos nrog Paj Lug thiab Npas Nas Npes los rau Yes Lus Xas Les. Thaum ntawd yog cov Txwj Laus tab tom sab laj saib cov pej kum neeg hloov siab tshiab puas yuav ua kab ke txiav raws cov Yus Das kab ke.

Tom qab no Tis Tos raug xa mus cuag cov ntseeg hauv Kos Lis Nthos kom tau txiav plaub ntug rau cov ntseeg thiab hais txog kev xa nyiaj mus pab cov neeg txom nyem hauv Yes Lus Xas Les.

Xyoo 64 Paj Lug xaiv Tis Tos ua txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo nyob hauv lub pov txwv Khes Tas. Xyoo tom qab Tis Tos raug xa mus tshaj Ntuj Lus rau Nis Kos Pos Lis thiab Das Mas Tias teb, tab sis nws rov qab los ua Tswv Qhia nyob hauv lub pov txwv Khes Tas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top