TIM 29 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB KHAS THES LIS XIS AS NAS (ST. CATHERINE OF SIENA)

Khas Thes Lis los yog Kas Tas Lis Nas yug xyoo 1347 hauv nroog Xis As Nas, Is Tas Lias teb. Nws yog tus ntxhais nkauj ntxawm ntawm lawv yim neeg loj thiab nplua nuj. Nws muaj lub laj lim tswv yim ntseg kawg thiab nws pom deb dua lwm tus.

Thaum Khas Thes Lis muaj 6 xyoo, nws nyob hauv tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Dos Mis Nis, Tswv Ntuj lub hwj huam yees tawm los rau nws pom xyeem ntawm qhov muag, Tswv Ntuj hu nws kom nws ua Tswv Ntuj cov hauj lwm. Ces nws npaj siab daws txhaum thiab thov Ntuj yam kub siab lug.

Thaum Khas Thes Lis muaj 16 xyoo, nws txiv xav kom nws yuav txiv. Tab sis nws tsis kam, nws txiav txim siab ua Leej Phauj nyob hauv lub Koom Haum Dos Mis Nis Kas.

Nws muab tag nws sim neej los pab cov neeg txom nyem thiab ua cov hauj lwm ncaj ncees rau tib neeg. Nws hlub tas ib tsoom neeg thiab muaj lub siab khuv leej neeg.

Khas Thes Lis nyiam teev Ntuj tsis tseg, ces nyob hauv xyoo 1366 Hnub Peb ua ntej Hnub Plaub txais tshauv, Khas Thes Lis pom Huab Tais Yes Xus ntawm nws ob lub qhov muag. Huab Tais Yes Xus muab ib ntiv nplhaib rau nws thiab hais kom nws ua siab loj siab tawv. Yog li tas Khas Thes Lis sim neej, nws raug kev haub ntxias thiab ntsib teeb meem ntau yam, tsis kav nws yeej tag txhua yam ntawd. 

Xyoo 1370 Tswv Ntuj ua kom Khas Thes Lis rov pom nws tus ntsuj plig ntshiab huv nyob saum Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, thiab coj nws mus ncig xyuas teb chaws them txim, dab teb thiab Ntuj Ceeb Tsheej.

Tswv Ntuj tau hais rau Khas Thes Lis kom nws tso tseg lub neej nyob twj cuab tawm mus ua txoj hauj lwm muaj txiaj ntsim rau zej zos. Khas Thes Lis thiaj pib nws txoj hauj lwm nrhiav kev thaj yeeb kev sib haum xeeb rau tsoom pej xeem hauv Is Tas Lias teb.

Muaj ib zaug Khas Thes Lis tau coj tsoom ntseeg sawv mus rau Is Tas Lias qaum teb taij thov kom lub Koom Txoos daws kho cov koom haum Leej Choj ua rau tsoom ntseeg pom tias lawv muaj peev xwm tsim lub neej tshiab tau thiab lawv muaj cuab kav tu siab rau lawv tej txhaum tau vim Tswv Ntuj hlub thiab nyiam lawv.

Xyoo 1376 Khas Thes Lis ua tus sawv cev hauv Fos Lees mus ntsib Vaj Qhia, nws thov kom cov nroog zwm rau Vaj Qhia thiab lwm cov nroog muaj kev sib haum xeeb, tab sis tsis mus raws li nws lub siab xav.

Khas Thes Lis taij kom Vaj Qhia rov qab ntawm lub nroog As Vis Yoos mus nyob Los Mas xws li qub vim nyob rau Los Mas thiaj yog Koom Txoos lub hauv paus. Ces lub 1 hlis xyoo 1377 Vaj Qhia thiaj txiav siab rov los nyob rau Los Mas.

Xyoo tom qab, Vaj Qhia Ur Npas tim 6 thiaj hu Khas Thes Lis tuaj nyob rau Los Mas. Khas Thes Lis nyob Los Mas mus txog xyoo 1380, nws thiaj tuag. Thaum ntawd nws muaj 33 xyoos.

Khas Thes Lis rau siab tseb Tswv Ntuj Lo Lus thiab txuag lub Koom Txoos. Nws cov ntawv sau muaj txog 300 tsab, yog sau Tswv Ntuj cov lus qhia xwb, yam li tsab ntawv hais txog tib neeg kev txawj ntse thiab lub cim xeeb, ces Vaj Qhia Paj Lug 6 thiaj tsa nws ua “Lub Koom Txoos tus neeg tshaj lij”, nws yog thawj tus poj niam tau txais lub meej mom no nrog cov Leej Ntshiab txiv neej hauv lub Koom Txoos.

Leej Ntshiab Khas Thes Lis yog tus Leej Ntshiab pov hwm Is Tas Lias teb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top