TIM 4 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB KAS XIS MIS (ST. CASIMIR)

Kas Xis Mis yug xyoo 1461, nws txiv yog tus vaj Kas Xis Mis tim 4 hauv Pos Kas teb (Poland) nws niam yog Es Lis Xas Npes hauv Aus Rias.

Kas Xis Mis yog noob vaj tab sis nws nyiam coj lub neej ua ib tug neeg me, nws pw hauv av thiab nyiam thov Ntuj tsis tseg.

Thaum cov nom hauv Hoos Nqias sawv tawm tsam tus vaj, ces Kas Xis Mis raug xa mus ntaus cov nom tawm tsam tus vaj. Kas Xis Mis cov tub rog tsis tau txais nqe zog ces lawv thim tas, Kas Xis Mis thiaj txiav siab rov los rau Pos Kas. Nws txiv tsis zoo siab ces thiaj ntes nws kaw tau 15 xyoos thiab 3 lub hlis.

Kav Xis Mis raug kaw li ntawd, ces nws thiaj txiav siab meej tsis kov tsov rog ntxwv, nws tig los taug txoj kev teev hawm. Nws pab thiab thov Ntuj rau cov neeg pluag tsis tseg.

Kas Xis Mis tuag thaum nws muaj 25 xyoos xwb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top