TIM 5 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VIS XOOS FES LES (ST. VINCENT FERRER)

Vis Xoos Fes Les yug xyoo 1350 hauv Vas Les Xias (Valencia), Xyis Pas Yas teb. Nws koom ua Leej Choj nyob hauv cov Dos Mis Nis Kas thaum muaj17 xyoo.

Vis Xoos siv sij hawm 3 xyoos los nyeem Ntawv Ntshiab thiab nco cov lus hauv Ntawv Ntshiab tau tag nrho, ces xyoo 1379 Vis Xoos ua Leej Choj nyob hauv lub nroog Npas Xes Los Nias.

Xyoo 1385, Vis Xoos ua kws qhia txuj hais txog txoj kev ntseeg. Thaum muaj 40 xyoo, Vis Xoos tawm mus qhuab qhia tsoom sid raws tej zej zos kom lawv txawj coj lub neej raws nraim lub Moo Zoo.

Txiv PLig Vis Xoos kub siab tshaj lub Moo Zoo rau cov neeg Yus Das hauv Xyis Pas Yas ces muaj coob tus neeg Yus Das tau hloov siab tshiab los ntseeg txog Yes Xus.

Xyoo 1419, Vis Xoos mus txog Vas Nes (Vannes), Fab Kis teb ces nws tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top