TIM 5 LUB 6 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NPOS NIS FAS (ST. BONIFACE)

Leej Ntshiab Npos Nis Fas yog haiv neeg Aas Kos Xes Xas nyob Zes Mas Nias teb, nws yug xyoo 675. Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 2 tis lub npe tshiab rau nws hu ua Npos Nis Fas, thiab muab ib txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus rau nws ua.

Npos Nis Fas txoj hmoov zoo, ces nws tau nrog tus Tswv Qhia hauv lub nroog Mas Kos Xas ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus ua ke. Nws muab siab rau ua hauj lwm rau lub Koom Txoos nyob Zes Mas Nias teb kawg. Nws nquag hu cov Tswv Qhia sib sau sab laj thiab kho txoj cai kav lub Koom Txoos. Nws kho kom lub Koom Txoos txoj cai haum rau cov haiv neeg tsawg tej kab lis kev cai. Ces txog qhov kawg nws tau ua ib tug Tswv Qhia. 

Npos Nis Fas raug cov yeeb ncuab hauv lub nroog Dos Khoos uas nyob Fab Kis qab teb nyiag tua tuag. Yog lub sij hawm uas Npos Nis Fas tab tom tshaj Ntuj Lus. Lawv muab Npos Nis Fas tus qauv tuag faus nyob hauv lub nroog Fus Das. Zim txwv no lub nroog Fus Das yog qhov chaw txhawb siab ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv nyob Zes Mas Nias teb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top