TIM 7 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB LES MOOS NYOB PES YAS FOS (ST. RAYMOND OF PENYAFORT)

Les Moos yug xyoo 1175 hauv ib yim neeg noob nom nyob Kas Tas Los Nias, Xyiv Pas Yas teb. Lees Moos mus kawm txuj thiab ua hauj lwm rau Is Tas Lias. Tom qab no Lees Moos rov los nyob Kas Tas Los Nias thiab txais Cim Tiag Tes nyob hauv lub Koom Haum cov tub tshaj Ntuj Lus ‘Dos Mis Nis Kaas’, thaum ntawd nws muaj 47 xyoo.

Xyoo 1230 Vaj Qhia Nqes Nkos Lis Cuaj (Pope Gregory IX) kom Txiv Plig Les Moo mus pab tshuaj xwm Koom Txoos txoj cai nyob Los Mas.

Txiv Plig Les Moos mus pab Vaj Qhia tau 6 xyoo ces nws mam rov los rau Kas Tas Los Nias. Txiv Plig Les Moos ua tus coj lub Koom Haum Dos Mis Nis Kaas tau 2 xyoos ces nws tsis kam ua ntxiv, nws hais tias nws laus lawm, thaum ntawd Txiv Plig Les Moos muaj 65 xyoos.

Txiv Plig Les Moos pib tsa ib pawg tub tshaj Ntuj Lus pab cov neeg Hes Nplaws thiab cov Mawv Xim Lim hloov siab tshiab los ntseeg txog Yes Xus.

Xyoo 1275 Txiv Plig Les Moos thiaj mam tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top