TIM 8 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YES LOOS ES MIS LIS AS NIS (ST. JEROME EMILIANI)

Yes Loos yug xyoo 1486 hauv nroog Ves Nis, Is Tas Lias teb. Yes Loos yog ib tus tub ntau rog. Muaj ib hnub Yes Loos raug ntes kaw hauv tsev loj faj, niam Mab Liab yees tawm rau Yes Loos pom thiab coj Yes Loos dim hauv tsev loj faj. Yes Loos txiav siab tig los yuav siab tshiab, los coj lub neej tsob hwb Leej Pleev.

Muaj ib xyoo, nyob rau thaj tsam Yes Loos nyob; muaj kab mob kis ua rau neeg tuag coob, muaj neeg raug tso pov tseg ntau. Yes Loos tau mus tsob hwb thiab pab cov me nyuam ntsuag niam ntsuag txiv thiab nyob hauv txoj kev txom nyem.

Yes Loos tau tsa cov koom haum pab cov neeg txom nyem nyob rau Is Tas Lias qaum teb thiab txhim tsa koom haum Leej Choj Xos Mas Chis (Somaschi) rau xyoo 1532

Xyoo 1537, Yes Loos kis kab mob ntawm cov neeg nws niaj hnub mus tu lawv, ces Yes Loos thiaj tau tas sim neej. Cov neeg hu kam Yes Loos tias ‘Yes Loos yog sawv daws cov kwv tij’.

Xyoo 1767, lub Koom Txoos thiaj tsa Yes Loos ua Leej Ntshiab thiab xyoo 1928 Vaj Qhia Pis Us tim 11 thiaj hwm Leej Ntshiab Yes Loos Es Mis Lis As Nis ua tus Leej Ntshiab pov hwm cov me nyuam ntsuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top