TIM 8 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB PHAS KHAS NYOB TAS OS MIS NAS (ST. PANCRAS OF TAORMINA)

Leej Ntshiab Phas Khas yug hauv As Nthias Kias, Xis Lis Xias (Cilicia) nyob Tws Kis teb. Lawv tsev neeg tau tuaj mloog Yes Xus tshaj lub Moo Zoo nyob Yes Lus Xas Les, tom qab Huab Tais Yes Xus tuag tas, lawv tsev neeg tau txais Cim Ntxuav nyob hauv As Nthias Kias.

Thaum Phas Khas txiv tuag lawm, Phas Khas mus nyob rau Poos Tus (Pontus). Muaj ib hnub, Pob Zeb tuaj txog Poos Tus thiaj ntsib Phas Khas nyob hauv lub qhov tsua. Pob Zeb xa Phas Khas mus tshaj lub Moo Zoo hauv lub pov txwv Xis Xis Lias ((Sicily) ces nws raug cov neeg hauv lub pov txwv txawb pob zeb tuag ua tim khawv.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top