TIM 8 LUB 8 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB DOS MIS NIS OS MAS (ST. DOMINIC OF OSMA)

Xyoo 1205, Vaj Qhia Is Nos Xes Peb (Pope Innocent III) xa Txiv Plig Dos Mis Nis mus tshaj lub Moo Zoo rau lub zos As Npis nyob Fab Kis qab teb. Cov neeg hauv lub zos no yog ib co neeg tsis ntseeg Ntuj, Txiv Plig Dos Mis Nis thiaj ua tiag nyiaj ua nws txoj hauj lwm. Thaum muaj neeg tawm tsam txoj kev ntseeg, Txiv Plig Dos Mis Nis thov Ntuj pub rau lawv, ces muaj ib hnub niam Mab Liab thiab cov Tshiab yees tawm rau Txiv Plig Dos Mis Nis pom. Niam Mab Liab muab ib txoj saw rau Txiv Plig Dos Mis Nis thiab qhia nws hais txoj saw Mab Liab.

Niam Mab Liab hais kom Txiv Plig Dos Mis Nis hais saw Mab Liab rau cov neeg ntawd ces lawv yuav hloov siab tshiab. Txiv Plig Dos Mis Nis ua raws li niam Mab Liab qhia, tsis ntev ces cov neeg hauv As Npis thiaj tig los ntseeg.

Nyob ntawd, Txiv Plig Dos Mis Nis tau tsa lub koom haum cog lus Dos Mis Nis Kas los ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus.

Tim 6 lub 8 hli xyoo 1221, Txiv Plig Dos Mis Nis tau tas sim neej nyob hauv Is Tas Lias teb. Ua ntej yuav tuag mas Txiv Plig Dos Mis Nis tau hais ib lo lus rau cov tub tshaj Ntuj Lus hauv lub koom haum tias “Nej yuav nyiam luag tej thiab khuv leej lawv mog. Nej yuav ua ib tus neeg me thiab nrhiav cuab tam ntshiab mus li mog.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top