TIM 9 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB FAS NTSHIS KAS HAUV LOS MAS (ST. FRANCES OF ROME)

Leej Ntshiab Fas Ntshis Kas yog tus Leej Ntshiab Pov hwm cov poj ntsuam, nws yug xyoo 1384 hauv Los Mas. Thaum nws tseem me mas nws xav coj lub neej ua Phauj tab sis nws txiv tsis pom zoo, ces Fas Ntshis Kas yeem ua raws nws txiv cov lus. Fas Ntshis Kas yuav txiv thaum nws muaj 13 xyoos.

Fas Ntshis Kas thiab nws tus txiv ua txij nkawm 40 xyoo mas nkawd tsis muaj lus sib cav sib ceg ib zaug li. Nkawd ob niam nyiam thov Ntuj ua ke thiab nkawd qee lub sij hawm mus saib xyuas cov neeg muaj txiab nkeeg thiab kub siab pab cov neeg txom nyem.

Fas Ntshis Kas muaj ob tug tub thiab ib tug ntxhais, nws tu nws peb tug me nyuam kom ntseeg txog Tswv Ntuj xws li nws.

Fas Ntshis Kas tus tub hlob raug tub sab ntes, tus tub yau thiab tus ntxhais tuag thaum tseem yau, tsis kav Fas Ntshis Kas tsis yws dab tsi, nws haj yam ntseeg ruaj. Fas Ntshis Kas nrog nws tub nyab nyob. Tus nyab tsis nyiam nws thiab saib tsis tau nws, tab sis Fas Ntshis Kas ua siab zoo thiab tsis nrog nws tus nyab sib cav ces thaum kawg tus nyab hloov siab los ua zoo rau nws.

Xyoo 1425 Fas Ntshis Kas txhim ib lub koom haum los tsob hwb cov neeg txom nyem.

Xyoo 1436 tom qab nws tus txiv tuag tas, Fas Ntshis Kas txiav siab mus ua Phauj nyob hauv lub koom haum nws txhim tsa. Nws tsuas noj ncuav mov thiab zaub tuav siav xwb.

Xyoo 1440, Fas Ntshis Kas tuag, ces nws lub cev raug log nyob hauv lub tsev teev Ntuj Nkauj Ntshiab Mab Liab (Santa Maria Nuova) hauv tuam ceeb Los Mas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top