TIM 9 LUB 6 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB TUB TSOB HWB ES FES LEM (ST. EPHREM)

Es Fes Lem yug los xyoo 306 nyob hauv lub nroog Nus Xais Npis, nyob Xis Lias teb.
Es Fes Lem txawj tsim tej zaj hu nkauj teev Ntuj zoo mloog uas cov ntseeg nyiam. Nws qhib nws thawj lub tsev qhia cov txuj hais txog Tswv Ntuj nyob Nus Xais Npis.

Cov ntseeg xav kom Es Fes Lem txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj cev thaj txi Ntuj, tab sis Es Fes Lem xav tias nws tsis tsim nyog ua Leej Choj, ces nws ua Tub Tsob Hwb ib sim neej.

Xyoo 363, cov vaj Pes Xis txeeb tau lub nroog Nus Xais Npis uas Es Fes Lem qhia txuj. Cov vaj Pes Xis pib hiam cov neeg ntseeg Yes Xus. Es Fes Lem thiaj tsiv mus nyob hauv lub nroog Es Des Xes uas zwm cov vaj Los Mas.

Nyob Es Des Xes, Es Fes Lem rov qhib dua ib lub tsev nto moo loj qhia cov txuj hais txog Tswv Ntuj. Nws sau ntau phau ntawv siv lus Xis Lias nthuav Ntawv Ntshiab. 

Es Fes Lem tseem tsim cov zaj hu nkauj hwm Leej Ntshiab Mab Liab. Nws muaj lub tswv yim txawj xav tau ntau zaj hu nkauj teev Ntuj cav txog Leej Ntuj Plig Ntshiab, txog Leej Ntshiab Mab Liab, txog lub caij Yes Xus yuav rov tuaj txiav txim. Lub Koom Txoos thiaj hwm Es Fes Lem yog lub Koom Txoos ib tug kws txuj vim nws tsim ntau phau ntawv pab lub Koom Txoos.

Cov ntseeg uas nyob Pes Xis teb xav dim ntawm cov vaj Pes Xis kev hiam mas lawv coob leej tsiv los kawm Es Fes Lem cov txuj nyob Es Des Xes.

Zim txwv no, lub nroog Es Des Xes hu ua Us Fas, uas nyob Tws Kis teb.

Es Fes Lem rau siab ua nws tej num 10 xyoo nyob Es Des Xes.  Xyoo 373, nws muaj 67 xyoo ces nws tas sim neej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top