TIM 6 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB AS NRES NPES XES TES (ST. ANDRE BESSETTE)

TIM 6 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB AS NRES NPES XES TES (ST. ANDRE BESSETTE) Read Post »

 Leej Ntshiab As Nres Npes Xes Tes muaj lub npe tias ‘As Fes’ (Alfred) yug xyoo 1845 thiab tuag xyoo […]